Our Team

Tilottam Paudel
Strategic Advisor
Ashok Khanal
Coordinator
Kunjani Pariyar Pyasi
Deputy Coordinator
Bipana Sharma
Member Secretary
Sahil Ansari
Member
Rama Basnet
Member
Safalta Bhandari
Member
Kavita Basnet
Member
Sumikshya Khadka
CFLG Officer

Our Members

Bahini Edu Care foundation
Bahini Edu Care foundation
Banke UNESCO Club
Banke UNESCO Club
Changa Foundation
Changa Foundation
Child Nepal
Child Nepal
CWIN
CWIN
Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)
Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)
KIRDARC
KIRDARC
Looniva
Looniva
Maitri Samaj Nepal
Maitri Samaj Nepal
Manav Adhikar Tatha Batawarn Manch
Manav Adhikar Tatha Batawarn Manch
Sahakarya Samaj Nepal
Sahakarya Samaj Nepal
Sarokar Samaj Nepal
Sarokar Samaj Nepal
Srijansil Samaj Nepal
Srijansil Samaj Nepal
YAV Nepal
YAV Nepal
Yuwalaya
Yuwalaya